top of page

แพลนเที่ยว ไบคาล 6 วัน (Irkutsk - Lake Baikal)

Updated: Dec 13, 2022

Lake Baikal หรือทะเลสาบไบคาล ลานน้ำแข็งมหึมา ที่ได้ชื่อว่า "ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย" ประเทศรัสเซีย บินตรงไปเที่ยวเองได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้วีซ่า แค่หาจ้างไกด์ท้องถิ่นพาเที่ยว ราคาประหยัดกว่าซื้อทัวร์ไป

แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
Highlights

เมือง Irkutsk, ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal), Olkhon Island, Burkhan Rock Viewpoint, Blue ice, Ogoi Island, Bubble Bay, Throne Viewpoint, Ice Fishing

ฤดูการท่องเที่ยว : Lake Baikal สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าอยากมาช่วงที่ทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง ต้องมาในหน้าหนาวช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม อุณหภูมิ -10 ํ ถึง -30 ํ

แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
วันแรก

16:35 ออกเดินทางจากสนามบิน Suvarnabhumi สู่เมือง Irkutsk ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน S7 Airline (บินตรง 6 ชม.) 23:45 ถึงสนามบิน Irkutsk (เวลาเร็วกกว่าไทย 1 ชั่วโมง) เข้าสู่โรงแรมที่พักในเมือง Irkutsk โดยทางไกด์ท้องถิ่นจะเป็นคนมารับตั้งแต่ออกจากสนามบิน และดูแลเราไปตลอดทริป

แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
วันที่สอง

เช้า ออกเดินทางจาก Irkutsk มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบไบคาล ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. ระหว่างทางสามารถให้ไกด์จอดแวะตามจุดชมวิวต่างๆ ได้ บ่าย เปลี่ยนเป็นรถ Russia 4WD เพื่อข้ามทะเลสาบน้ำแข็งไปอีกประมาณ 30 นาที ถึงเกาะ Olkhon เพื่อเข้าที่พัก แล้วค่อยออกไปชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณ Burkhan Rock Viewpoint

แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
วันที่สาม

เช้า เที่ยวเกาะเหนือ สำรวจบริเวณเกาะ และลงไปสัมผัสพื้นน้ำแข็งบนทะเลสาบไบคาล ถ้ำน้ำแข็ง กองเนินน้ำแข็งสีฟ้าที่เกิดจากคลื่นน้ำในทะเลสาบ และนั่งรถขึ้นเขาไปทางทิศเหนือของเกาะ เข้าเขตอุทยาน ชมวิวทะเลสาบในแบบพาโนรามา บ่าย ปิคนิคทำอาหารในบรรยากาศธรรมชาติ แวะจุดชมวิวระหว่างทาง ก่อนเดินทางกลับ (เนื่องจากเส้นทางจะค่อนขับรถลำบาก ควรกลับถึงที่พักก่อนพระอาทิตย์ตกดิน)

แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
วันที่สี่

เช้า เที่ยวเกาะใต้ สำรวจบริเวณเกาะ Ogoi Island ที่มีพื้นน้ำแข็งฟองอากาศ (Bubble Bay) และชมวิว The Throne Viewpoint บ่าย ปิคนิคทำอาหารในบรรยากาศธรรมชาติกลางทะเลสาบน้ำแข็ง แวะจุดชมวิวระหว่างทาง แล้วกลับมาพักผ่อน ก่อนออกไปตกปลาน้ำแข็ง และชมพระอาทิตย์ตกดิน

แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
แพลนเที่ยว ทะเลสาบไบคาล รัสเซีย (Irkutsk - Lake Baikal)
วันที่ห้า

เช้า ออกจากเกาะ Olkhon เพื่อกลับเข้าสู่เมือง Irkutsk ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. บ่าย เข้าที่พักในเมือง Irkutsk แล้วออกไปเดินเล่นรอบๆ เมือง Irkutsk ซึ่งมีแลนด์มาร์คสำคัญ และห้างสรรพสินค้า อยู่ไม่ไกลกันมาก (สามารถเปิด Map แล้วเดินเที่ยวเองได้)

วันที่หก

10:10 ออกเดินทางจากสนามบิน Irkutsk กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 Airline

ค่าใช้จ่ายอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบิน ค่าจ้างไกด์ท้องถิ่น (Local Tour) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

คำแนะนำ
  • การมาเที่ยวไบคาล ควรจ้างไกด์ท้องถิ่น เพราะบางพื้นที่ต้องใช้ความชำนาญเส้นทางการขับรถ และต้องได้รับอนุญาตการเข้าเขตอุทยาน

  • ราคา Local Tour และไกด์ท้องถิ่น มีหลายราคา ขึ้นอยู่แพ็คเกจ จำนวนวัน จำนวนผู้ร่วมเดินทาง จ่ายเป็นเงิน USD หรือ RUB ในวันที่เดินทางถึง Irkutsk (ถ้ามีเพื่อนไปหลายคนก็อาจจะถูกลง)

  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok - Irkutsk สายการบิน S7 ชั้นประหยัด (ฟรีสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 Kg. รวมอาหาร) สำหรับกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง และที่นั่ง ต้องซื้อเพิ่ม

  • ควรแลกเงิน Ruble Russia ติดตัวไปด้วยสำหรับใช้จ่ายส่วนตัว

  • เส้นทางท่องเที่ยวแต่จะแห่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดภัย ควรเช็กกับไกด์ท้องถิ่นเป็นหลัก

  • อุณหภูมีอยู่ที่ประมาณ -10 ถึง -30 องศา เครื่องแต่งกาย และรองเท้า ต้องเตรียมไปให้พร้อม

แพลนเที่ยวนี้ ไม่ใช่โปรแกรมทัวร์ จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้วางแผนเป็นแนวทางการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเท่านั้น สามารถเอาไปตามรอยการเดินทาง หรือประยุกต์ใช้เที่ยวเองได้

สามารถขอคำแนะนำการเดินทางได้ที่ www.facebook.com/k9atw


2,250 views0 comments

댓글


bottom of page