แพลนเที่ยว ไบคาล 6 วัน (Irkutsk - Lake Baikal)

Updated: Aug 4, 2020

Lake Baikal หรือทะเลสาบไบคาล ลานน้ำแข็งมหึมา ที่ได้ชื่อว่า "ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย" ประเทศรัสเซีย บินตรงไปเที่ยวเองได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้วีซ่า แค่หาจ้างไกด์ท้องถิ่นพาเที่ยว ราคาประหยัดกว่าซื้อทัวร์ไป

Highlights

เมือง Irkutsk, ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal), Olkhon Island, Burkhan Rock Viewpoint, Blue ice, Ogoi Island, Bubble Bay, Throne Viewpoint, Ice Fishing

ฤดูการท่องเที่ยว : Lake Baikal สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าอยากมาช่วงที่ทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง ต้องมาในหน้าหนาวช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม อุณหภูมิ -10 ํ ถึง -30 ํ

วันแรก

16:35 ออกเดินทางจากสนามบิน Suvarnabhumi สู่เมือง Irkutsk ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน S7 Airline (บินตรง 6 ชม.) 23:45 ถึงสนามบิน Irkutsk (เวลาเร็วกกว่าไทย 1 ชั่วโมง) เข้าสู่โรงแรมที่พักในเมือง Irkutsk โดยทางไกด์ท้องถิ่นจะเป็นคนมารับตั้งแต่ออกจากสนามบิน และดูแลเราไปตลอดทริป

วันที่สอง

เช้า ออกเดินทางจาก Irkutsk มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบไบคาล ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. ระหว่างทางสามารถให้ไกด์จอดแวะตามจุดชมวิวต่างๆ ได้ บ่าย เปลี่ยนเป็นรถ Russia 4WD เพื่อข้ามทะเลสาบน้ำแข็งไปอีกประมาณ 30 นาที ถึงเกาะ Olkhon เพื่อเข้าที่พัก แล้วค่อยออกไปชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณ Burkhan Rock Viewpoint

วันที่สาม

เช้า เที่ยวเกาะเหนือ สำรวจบริเวณเกาะ และลงไปสัมผัสพื้นน้ำแข็งบนทะเลสาบไบคาล ถ้ำน้ำแข็ง กองเนินน้ำแข็งสีฟ้าที่เกิดจากคลื่นน้ำในทะเลสาบ และนั่งรถขึ้นเขาไปทางทิศเหนือของเกาะ เข้าเขตอุทยาน ชมวิวทะเลสาบในแบบพาโนรามา บ่าย ปิคนิคทำอาหารในบรรยากาศธรรมชาติ แวะจุดชมวิวระหว่างทาง ก่อนเดินทางกลับ (เนื่องจากเส้นทางจะค่อนขับรถลำบาก ควรกลับถึงที่พักก่อนพระอาทิตย์ตกดิน)

วันที่สี่

เช้า เที่ยวเกาะใต้ สำรวจบริเวณเกาะ Ogoi Island ที่มีพื้นน้ำแข็งฟองอากาศ (Bubble Bay) และชมวิว The Throne Viewpoint บ่าย ปิคนิคทำอาหารในบรรยากาศธรรมชาติกลางทะเลสาบน้ำแข็ง แวะจุดชมวิวระหว่างทาง แล้วกลับมาพักผ่อน ก่อนออกไปตกปลาน้ำแข็ง และชมพระอาทิตย์ตกดิน

วันที่ห้า

เช้า ออกจากเกาะ Olkhon เพื่อกลับเข้าสู่เมือง Irkutsk ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. บ่าย เข้าที่พักในเมือง Irkutsk แล้วออกไปเดินเล่นรอบๆ เมือง Irkutsk ซึ่งมีแลนด์มาร์คสำคัญ และห้างสรรพสินค้า อยู่ไม่ไกลกันมาก (สามารถเปิด Map แล้วเดินเที่ยวเองได้)

วันที่หก

10:10 ออกเดินทางจากสนามบิน Irkutsk กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 Airline

ค่าใช้จ่ายอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบิน ค่าจ้างไกด์ท้องถิ่น (Local Tour) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

คำแนะนำ
  • การมาเที่ยวไบคาล ควรจ้างไกด์ท้องถิ่น เพราะบางพื้นที่ต้องใช้ความชำนาญเส้นทางการขับรถ และต้องได้รับอนุญาตการเข้าเขตอุทยาน

  • ราคา Local Tour และไกด์ท้องถิ่น มีหลายราคา ขึ้นอยู่แพ็คเกจ จำนวนวัน จำนวนผู้ร่วมเดินทาง จ่ายเป็นเงิน USD หรือ RUB ในวันที่เดินทางถึง Irkutsk (ถ้ามีเพื่อนไปหลายคนก็อาจจะถูกลง)

  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok - Irkutsk สายการบิน S7 ชั้นประหยัด (ฟรีสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 Kg. รวมอาหาร) สำหรับกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง และที่นั่ง ต้องซื้อเพิ่ม

  • ควรแลกเงิน Ruble Russia ติดตัวไปด้วยสำหรับใช้จ่ายส่วนตัว

  • เส้นทางท่องเที่ยวแต่จะแห่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดภัย ควรเช็กกับไกด์ท้องถิ่นเป็นหลัก

  • อุณหภูมีอยู่ที่ประมาณ -10 ถึง -30 องศา เครื่องแต่งกาย และรองเท้า ต้องเตรียมไปให้พร้อม

แพลนเที่ยวนี้ ไม่ใช่โปรแกรมทัวร์ จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้วางแผนเป็นแนวทางการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเท่านั้น สามารถเอาไปตามรอยการเดินทาง หรือประยุกต์ใช้เที่ยวเองได้

สามารถขอคำแนะนำการเดินทางได้ที่ www.facebook.com/k9atw

รีวิว เที่ยวไบคาล (คลิกดูเพิ่มเติม)

326 views0 comments