top of page

แพลนเที่ยว ย่าติง 8 วัน (Kunming - Shangrila - Daocheng - Yading)

Updated: Dec 13, 2022

เที่ยว "ย่าติง" ด้วยตัวเอง สัมผัสจีนในประสบการณ์ใหม่ ไปขึ้นสวรรค์บนผืนดิน กินลมชมธรรมชาติช่วงใบไม้เปลี่ยนสี อากาศดี๊..ดี..สูดความสดชื่นให้เต็มปอด ตามรอยเส้นทางคุนหมิง-แชงกรีล่า-เต้าเฉิง ด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมทิเบต

แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
Highlights

การเที่ยวย่าติง Yading National Nature Reserve ถ้าจะให้ครบทั้ง 3 ทะเลสาบ (ทะเลสาบไข่มุก ทะเลสาบน้ำนม ทะเลสาบห้าสี) ควรมีเวลาอย่างน้อย 2 วันสำหรับอยู่ในอุทยาน

ฤดูการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ใบไม้เปลี่ยนสี อากาศเย็นสบาย

แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
วันแรก

เช้า ออกเดินทางจากสนามบิน Suvarnabhumi สู่ Kunming ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 10 นาที โดยสายการบิน China Eastern Airline บ่าย ไป Kunming West Bus Station ซื้อตั๋วรถบัสที่ประตูทางออกสนามบิน (นั่งรถไปประมาณ 1 ชม.) ถึงสถานีขนส่งสายตะวันตก ซื้อตั๋วรถนอน (Night Bus) ไป Shangri-La รอบ 20:30 น. เย็น เตรียมตัวออกเดินทางไปเมือง Shangri-La (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม.)

แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
วันที่สอง

เช้า รถบัสถึงสถานีขนส่ง Shangri-La แล้วเข้าที่พักในย่าน Dukezong Old Town ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที บ่าย ออกไปเที่ยววัด Songzanlin ด้วยรถบัสประจำทาง หรือ Taxi (ซื้อตั๋วหน้าทางเข้า แล้วนั่งรถบัสต่อขึ้นไปอีก) ใช้เวลาเที่ยวประมาณ 3 ชม. เย็น กลับเข้าเมืองเก่า แล้วเดินต่อไปยังวัด Tafo ที่มีกงล้อยักษ์ (เข้าชมฟรี) ใช้เวลาเดินเที่ยวประมาณ 1 ชม. ค่ำ กลับมาเดินเล่นภายในย่าน Dukezong Old Town มีร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย

แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
วันที่สาม

เช้า ออกจากเมือง Shangri-La สู่เมือง Daocheng ด้วยรถบัส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. รถจะจอดแวะพักให้รับประทานอาหารกลางวัน ลัดเลาะตามไปหุบเขา แต่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแบบอลังการ เย็น เดินทางถึงสถานีขนส่ง Daocheng เข้าที่พัก นัดหมายคนขับรถสำหรับไปย่าติง แล้วออกมาเดินเล่นรอบๆ บริเวณตัวเมือง (นอนพักที่ Daocheng 1 คืน และเตรียมสัมภาระเพื่อไปค้างที่อุทยานย่าติง 1 คืน แล้วกลับมาพัก Daocheng อีก 1 คืน)

แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
วันที่สี่

เช้า เดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานย่าติง ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ถึงทางเข้าอุทยานจุดขายบัตร ซื้อตั๋วแบบ 2 วันรวมค่ารถบัสภายในอุทยาน นั่งรถเข้าไปอีกประมาณ 2 ชม. จอดแวะที่ Yading Villege เพื่อหาที่พักสำหรับคืนนี้ แล้วต่อรถเข้าไปอีกจนถึงสถานีสุดท้าย

แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน

บ่าย เริ่มต้นการ Trekking ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง โดยวันแรก เริ่มจากเส้นทางไปทุ่งหลัวหลง เป็นระยะทางประมาณ 6.7 กม. (ซื้อตั๋วรถไป-กลับ) แล้วเดินเท้าต่อตามเส้นทางสะพานไม้ ชมบรรยากาศทุ่งหญ้า ลำธาร และภูเขาหิมะ จนถึงทะเลสาบห้าสี ที่ความสูง 4,700 เมตร ใช้เวลาเดินขึ้นเขาประมาณ 3 ชม. แล้วค่อยเดินลงมา ทะเลสาบน้ำนม ที่ความสูง 4,600 เมตร ขากลับ เดินกลับตามเส้นทางเดิม (รวมใช้เวลาเดินไป-กลับ 6-7 ชม.) ควรเผื่อเวลาให้ทันรถเที่ยวสุดท้าย 18:00 น. พักค้างคืนที่ Yading Villege

วันที่ห้า

เช้า ออกจาก Yading Villege นั่งรถบัสมาลงที่เดิม แล้วเปลี่ยนเส้นทางเดินไปวัดชงกู่ ไม่ต้องนั่งรถ สามารถเดินเรื่อยๆ ชมธรรมชาติ ศิลปะ ภาพวาด ริ้วธงมนตรา แล้วเดินต่อไปยังทะเลสาบไข่มุก เส้นทางนี้ทางเดินสะดวก เป็นสะพานเหล็กสลับขั้นบันได ถึงทะเลสาบไข่มุก ที่ความสูง 4,100 เมตร รวมใช้เวลาเดินไป-กลับ 3 ชม. บ่าย ออกจากอุทยานย่าติง เพื่อเดินทางกลับสู่เมือง Daocheng แล้วจองตั๋วรถกลับ Shangri-La รอบเช้าวันรุ่งขึ้น) ก่อนเข้าที่พัก

แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
วันที่หก

เช้า ออกจากเมือง Daocheng (รอบ 6:00 น.) ไป Shangri-La ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. บ่าย ถึงสถานีขนส่ง Shangri-La แล้วต่อรถไปสนามบิน Diqing Shangri-la Airport เพื่อกลับ Kunming ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ** สามารถเลือกบินบ่ายแล้วถึง Kunming ช่วงเย็น หรือหากต้องการเที่ยวใน Shangri-La ต่อ ก็เลือกบินดึกได้ถึงเที่ยงคืน นอนสนามบินแล้วค่อยเข้าที่พักใน Kunming ตอนเช้า

แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
แพลนเที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve) ประเทศจีน
วันที่เจ็ด

เช้า ออกจากที่พัก Kunming ไปเที่ยวที่ถ้ำ Juixiang ขึ้นรถประจำทางสาย 50 ไปสถานีขนส่งสายตะวันออก Kunming Eastern Bus Station ต่อรถบัสไปเมือง Yiliang แล้วต่อรถมินิบัส สาย 21 ถึงถ้ำ Jiuxiang 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของมณฑลยูนนาน มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน้ำเมื่อหลายร้อยล้านปี จนกลายเป็นโพรงระยะทางยาวกว่า 3 กม.


เย็น กลับเข้าเมือง Kunming

วันที่แปด

เช้า ออกจากที่พัก เดินเล่นรอบๆ เมือง Kunming ประมาณครึ่งวัน แล้วเตรียมตัวไปสนามบิน

ค่าใช้จ่ายอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ


คำแนะนำ
  • การมาเที่ยวอุทยานย่าติง เนื่องจากพื้นที่เมืองเต้าเฉิงและย่าติง มีระดับความสูงต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมาก อาจส่งผลต่อสภาพร่างกาย การหายใจ เพราะอากาศเบาบาง ใครที่มีโรคแพ้ความสูง หรือโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง

  • การเดินทางโดยรถบัสจะช่วยให้ร่างกายค่อยๆ ปรับสภาพได้ ถ้านั่งเครื่องบินลงที่เมืองเต้าเฉิงทันที อาจจะปรับตัวไม่ทัน และควรต้องเตรียมออกซิเจนกระป๋องสำหรับการช่วยหายใจ หรือหากมีอาการไม่สบาย ควรหยุดพักเดินทางก่อน

  • อาหารของชาวเมือง Shangri-La และ Daocheng จะมีวัฒนธรรมคล้ายชาวทิเบต

  • อินเตอร์เน็ตมือถือควรเปิด Roaming หรือซื้อซิมท่องเที่ยว มาจากเมืองไทย เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

  • โหลด Application Didi ติดมือถือไว้ เหมือน Uber / Grab บ้านเรา จะได้ไม่โดน Taxi โก่งราคา

แพลนเที่ยวนี้ ไม่ใช่โปรแกรมทัวร์ จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้วางแผนเป็นแนวทางการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเท่านั้น สามารถเอาไปตามรอยการเดินทาง หรือประยุกต์ใช้เที่ยวเองได้

สามารถขอคำแนะนำการเดินทางได้ที่ www.facebook.com/k9atw

3,324 views0 comments

Comments


bottom of page