top of page

แพลนเที่ยว ย่าติง 8 วัน 7 คืน

K9 Around The World

19-26 Oct 2018

แพลนเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ย่าติง ประเทศจีน ในเส้นทาง คุนหมิง-แชงกรีล่า-เต้าเฉิง

อุทยานแห่งชาติย่าติง เมืองเต้าเฉิง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน มีจุดไฮไลท์ของอุทยานย่าติง นั่นก็คือ ทุ่งหญ้าชงกู่ ทุ่งหญ้าลั่วหลง ทะเลสาบไข่มุก ทะเลสาบน้ำนม ทะเลสาบห้าสี แต่เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ ขึ้นชื่อว่ามีความสูงที่ท้าทายในระดับหนึ่ง และเส้นทางที่ค่อนข้างยากลำบากในการขึ้นไปแต่และจุด ทำให้ต้องเตรียมตัวอย่างดี การปรับสภาพร่างกายต่อภาวะที่อยู่ในพื้นที่สูงมากๆ เพราะเมืองที่เราจะเดินทางไป มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000 เมตร สภาพอากาศตอนที่ไป เป็นช่วงเดือน ตุลาคม ถือเป็นช่วง Hight season ของที่นี่ เพราะใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี ทำให้เห็นวิวที่สวยงาม และอากาศเย็นสบาย การเดินทางในทริปนี้ เราจะใช้เส้นทาง คุนหมิง - แชงกรีล่า - เต้าเฉิง วันแรก เช้า ออกเดินทางจาก Suvarnabhumi Int'l Airport สู่ Kunming ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 10 นาที โดยสายการบิน China Eastern Airline บ่าย ออกจากสนามบิน ซื้อตั๋วที่ประตูทางออก ไป Kunming West Bus Station (นั่งรถประมาณ 2 ชม.) ซื้อตั๋วรถ Bus ไป Shangri-La รถมีรอบ 08:30, 09:30, 14:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30 เย็น เตรียมตัวออกเดินทางสู่เมือง Shangri-La (เดินทางประมาณ 12 ชม.) โดยรถนอน วันที่สอง เช้า เดินทางถึงเมือง Shangri-La ออกจากสถานีรถบัส ไปที่พักในย่าน Dukezong Old Town ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที บ่าย ไปวัด Songzanlin ด้วยรถบัสประจำทาง หรือ Taxi (ซื้อตั๋วหน้าทางเข้า แล้วนั่งรถบัสต่อขึ้นไปอีก) ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. สำหรับเดินเที่ยวชมภายในวัด เย็น กลับเข้าย่านเมืองเก่า แล้วเดินต่อไปยังวัด Tafo (เข้าชมฟรี) ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. สำหรับเดินเที่ยวชมภายในวัด ค่ำ กลับมาเดินเล่นภายในย่าน Dukezong Old Town มีร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย (พักที่ Shangri-La 1 คืน) วันที่สาม เช้า เดินทางออจาก Shangri-La ไปเมือง Daocheng ด้วยรถบัส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. รถจะจอดแวะพักให้รับประทานอาหารกลางวัน ลัดเลาะตามไปหุบเขาได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม เย็น เดินทางถึง Daocheng ถือเป็นประตูหน้าด่านย่าติง และสัมผัสกลิ่นอายความเป็นทิเบต ออกจากสถานีรถบัส เข้าที่พักในเมือง Daocheng สามารถออกมาเดินบริเวณตัวเมือง ซึ่งมีซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร หลากหลายสไตล์ (พักที่ Daocheng 1 คืน และเตรียมสัมภาระเพื่อไปค้างที่อุทยานย่าติง 1 คืน แล้วกลับมาพัก Daocheng อีก 1 คืน) วันที่สี่ เช้า เดินทางออจาก Daocheng มุ่งหน้าสู่อุทยานย่าติง โดยเราได้ติดต่อเหมารถกับทางที่พัก ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. เมื่อถึงทางเข้าอุทยาน จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยว และจุดขายบัตร บัตรสำหรับเข้าอุทยานจะรวมค่ารถบัสภายในอุทยานด้วย สามารถเข้าออกได้ 2 วัน เมื่อซื้อบัตรเรียบร้อย นั่งรถบัสเข้าไปในตัวอุทยานอีกประมาณ 2 ชม. รถจะจอดที่ Yading Villege ซึ่งเราจะพักกันที่นี่ สำหรับคืนนี้ (สามารถ Walk-in หาที่พักได้เลย) แล้วค่อยออกมารอรถบัสเพื่อนั่งต่อไปที่อุทยาน บ่าย เมื่อรถบัสมาจอดที่ป้ายสุดท้าย คือจุดเริ่มต้นของการ Trekking ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง โดยวันแรก เริ่มออกเดินไปตามทางเพื่อนั่งรถจากหน้าวัดชงกู่ ขึ้นไปทุ่งหลัวหลง เป็นระยะทางประมาณ 6.7 กม. (ซื้อตั๋วรถไป-กลับ) แล้วเดินเท้าต่อตามเส้นทางสะพานไม้ ชมบรรยากาศทุ่งหญ้า ลำธาร และภูเขาหิมะ จนถึงทะเลสาบห้าสี ที่ความสูง 4,700 เมตร ใช้เวลาเดินขึ้นเขาประมาณ 3 ชม. แล้วค่อยเดินลงมา ทะเลสาบน้ำนม ที่ความสูง 4,600 เมตร ขากลับ เดินกลับตามเส้นทางเดิม (รวมใช้เวลาเดินไป-กลับ 6-7 ชม.) ควรเผื่อเวลาให้ทันรถเที่ยวสุดท้าย 18:00 น. พักค้างคืนที่ Yading Villege วันที่ห้า เช้า ออกจากที่พัก Yading Villege นั่งรถบัสมาลงที่วัดชงกู่เหมือนเดิม แล้วเดินตามเส้นทางขวามือ จะได้เห็นศิลปะ ภาพวาด ริ้วธงมนตรา น้ำตก ลำธาร แล้วเดินต่อไปยังทะเลสาบไข่มุก เส้นทางนี้ ไม่มีรถบริการรับส่ง ต้องเดินอย่างเดียว ทางเดินสะดวก เป็นสะพานเหล็กสลับขั้นบันได ถึงทะเลสาบไข่มุก ที่ความสูง 4,100 เมตร รวมใช้เวลาเดินไป-กลับ 3 ชม. บ่าย ออกจากอุทยานย่าติง เพื่อเดินทางกลับสู่เมือง Daocheng พักค้างคืนที่ Daocheng (อย่าลืมจองตั๋วรถบัสกลับ Shangri-La รอบเช้าวันรุ่งขึ้น) วันที่หก เช้า ออกเดินทางจากเมือง Daocheng (รถบัสมีรอบเดียว 6:00 น.) ไปแชงกรีล่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. บ่าย ถึง Shangri-La Bus Terminal แล้วต่อรถไปสนามบิน Diqing Shangri-la Airport เพื่อบินภายในสู่ Kunming ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ** สามารถเลือกบินบ่ายแล้วถึง Kunming ช่วงเย็น หรือหากต้องการเที่ยวใน Shangri-La ต่อ ก็เลือกบินดึกได้ถึงเที่ยงคืน วันที่เจ็ด มีเวลาเที่ยว Kunming อีก 2 วัน สามารถไปเที่ยวใกล้ๆ ได้อย่าง Juixiang Cave ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ขึ้นรถสาย 50 ไป Kunming Eastern Bus Station ต่อรถบัส ไปเมือง Yiliang ต่อรถมินิบัส สาย 21 ไปถ้ำ Jiuxiang ถ้ำจิ่วเซียงเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของมณฑลยูนนาน มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน้ำเมื่อหลายร้อยล้านปี จนกลายเป็นโพรงระยะทางยาวกว่า 3 กม. วันที่แปด เที่ยวรอบๆ เมือง Kunming ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
bottom of page