K9 AROUND THE WORLD

 
 
035244_1f9f5504879f46cc90c68e323a18ea59_
IMG_0094+.jpg

TRAVEL WITH PASSION

FOR LIFE'S JOURNEY

ถ้าไม่เที่ยวตอนนี้ แล้วจะไปตอนไหน?

เพราะชีวิตคือการเดินทาง จุดหมาย อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่เราวางไว้ แต่มันทำให้เราได้เรียนรู้ กล้าที่จะก้าวออกไป โดยไม่มีอะไรผิดอะไรถูก และเป็นแรงผลักดันให้เราเปิดโลกใบใหม่ เติมเต็มพลังชีวิตในก้าวต่อๆไปในช่วงที่ยังมีลมหายใจอยู่ ด้วยกำลังและขีดความสามารถที่เรามี ทำชีวิตให้มันคุ้มค่า มากกว่าตอนที่มีเงินมากมาย แต่ร่างกายไม่มีแรง...